Porta a portaInformació genèrica sobre el porta a porta. El porta a porta d’Artés, indicadors de millora i l’estratègia RESIDUS ZERO

L’Ajuntament d’Artés ha decidit tirar en­davant el sistema de recollida selectiva porta a porta per intentar millorar els actuals indicadors del municipi, per sota de la mitjana de la comarca del Bages. El nou sistema implantat, permetrà avançar en la línia d’allò que fixa la normativa europea.
En aquest sentit, Artés es compromet amb els objectius de l’ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO.

 

Què és l’estratègia catalana residu zero?

Planteja un objectiu i una direcció, també una estratègia; és un missatge i alhora una eina de comunicació, és una expressió que reclama un paradigma nou. Però a més és el nom d'una xarxa d'institucions, organitzacions ciutadanes i empreses, unides per la voluntat d'avançar, a partir d'evitar la generació de residus i evitar el rebuig amb destinació a tractaments finalistes (abocador i incineradora), cap a una gestió de materials i una producció i consum sostenibles.

"Residu Zero" no vol dir necessàriament que no hi hagi cap residu. Del que es tracta és:

·     D'avançar cap a una economia circular en que tot residu pugui ser transformat en matèria prima des d'un punt de vista que maximitzi la sostenibilitat

D’evitar:

·     La generació de residus que poden ser evitats.

·     La disposició de residus en abocadors i incineradores que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats,

·     La generació –via eco-disseny i PIP- dels residus que no puguin ser assimilats pel medi i, els residus pels que no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte.

A "residu zero" hi va associat també l'objectiu de "emissió zero", referit a pal·liar l'excés de gasos d'efecte hivernacle que provoquen l'escalfament global. Reduir els residus comporta també evitar les emissions equivalents de CO2 en un procés de "descarbonització" de l'economia. Amb una millora en la gestió dels residus i l'aplicació de la legislació europea es podria reduir entre 146  i 244 milions de tones de CO2 equivalent, el que representa entre un 19 i un 31% dels objectius de reducció plantejats a la UE pel 2020.

L'estratègia "residu zero" té un abast internacional. A ella ja s'hi han adherit força administracions locals i regionals i tot d'organitzacions socials de diferents països . Algunes empreses d'arreu que busquen l'eficiència en la gestió econòmica dels materials i la reducció de les seves emissions, també han recollit aquest concepte. Fruit del treball de totes elles es van fent realitat noves pràctiques en processos de producció i distribució, nous productes i noves línies d'investigació i d'innovació, que cerquen reduir els residus fins al límit del que és possible.