AVÍS LEGAL

Dades identificadores

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 31/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades següents: L'empresa titular d'aquest lloc web és TRANSVINYOTS, S.L., amb domicili al carrer Àngel Morta, 7, 08692 Puig-Reig, amb el número de CIF B62136833 i correu electrònic de contacte Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

1.Usuaris

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç y lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari de li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent- se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

2. Ús del portal

TRANSVINYOTS, S.L. es reserva el dret d'esborrar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte per la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adients per ser publicats. En qualsevol cas, TRANSVINYOTS, S.L. no serà responsable de los opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, blocs o altres eines de participació.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

TRANSVINYOTS, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. Modificacions

TRANSVINYOTS, S.L. es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, i pot modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense avís previ, nous continguts i/o serveis, així com la manera en què s'hi presentin i localitzin. Així mateix, el client accepta que TRANSVINYOTS, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar periòdicament aquestes condicions d'ús, així com les condicions específiques de cada servei i el seu caràcter gratuït o remunerat. Excepte quan s'estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els serveis actuals i/o la introducció de serveis nous que esdevindran subjectes a aquestes condicions d'ús.

5. Confidencialitat i protecció de dades

Qualsevol dada de caràcter personal que l’usuari aporti per a l'ús dels serveis i/o continguts del portal estarà subjecta a allò que estableix la nostra política de protecció de dades.

6. Contractació amb anunciants o terceres persones / Publicitat en el portal

El client accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que en el seu cas formalitzi amb els anunciants o amb terceres persones connectades a través del portal, així com la participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s'entenen fets únicament i exclusiva entre el client i l'anunciant. En conseqüència, el client accepta que TRANSVINYOTS, S.L. no té cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis ocasionats a partir de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones connectades a través del portal.

7. Ús de galetes

TRANSVINYOTS, S.L. podrà usar galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari al seu lloc web. Les galetes s'associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per TRANSVINYOTS, S.L., sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts.

8. Enllaços

En el cas que al lloc web es posessin enllaços a altres llocs d'Internet, TRANSVINYOTS, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquest llocs i continguts. En cap cas TRANSVINYOTS, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en caps dels enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió

TRANSVINYOTS, S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d'ús.

L'enumeració anterior només té caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiva ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, TRANSVINYOTS, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats directament o indirecta d’aquests supòsits i de qualsevol altre no especificat de característiques anàlogues.

 

El contingut de les respostes aportat pels tècnics del servei de recollida selectiva porta a porta de TRANSVINYOTS, S.L. es considera de caràcter merament informatiu per als usuaris d'aquest web. La informació proporcionada en cap cas serà vinculant per a la resolució de qualsevol tipus de procediment, procés o sol·licitud administrativa, la qual queda subjecta a la normativa aplicable. En cap cas podrà substituir les respostes i la informació emeses pels organismes oficials competents.