Normes del serveis porta a porta


 

Normes generals

Serà obligatori no barrejar i lliurar separats els tipus de deixalles següents:

 • Paper i cartró.
 • Matèria orgànica.
 • Envasos.
 • Rebuig.

El VIDRE es dipositarà en els iglús verds.

LES BOSSES AMB DEIXALLES BARREJADES es deixaran al lloc el temps suficient per fer notar l'error.

 • Els punts de recollida de residus domèstics es situen davant dels accessos dels habitatges o establiments. En aquests punts es lliuren els materials de forma individual cada família o establiment.
 • Cal treure els materials seguint els calendari de recollida.

 

Normes per a les famílies... i els establiments sense recollida específica

 • L'ajuntament lliurarà un cubell de 10 litres a cada família per a facilitar la separació de la fracció orgànica fermentable.
 • L'ajuntament també lliurarà un cubell de 25 litres amb ansa de bloqueig a cada família per a treure al carrer la fracció orgànica i la fracció resta obligatòriament i, si convé els envasos i el paper/cartró.
 • Les bosses de bolquers, exclusivament amb aquest material, es podran treure cada dia de recollida, però amb l'adhesiu identificador ben visible.
 • Un cop recollides les bosses els propietaris retiraran els cubells a l'interior dels seus domicilis.
 • L'horari per treure les bosses i els cubells amb bosses serà de les 8 del vespre a les 10h de la nit.
 • Cada dia només es podrà treure la fracció corresponent segons el calendari i els bolquers. Les bosses lliurades en un dia que no correspon es deixaran al lloc el temps suficient per fer notar l'error.
 • Els envasos -plàstics, llaunes, tetrabrics, ... - es dipositaran en bossa de plàstic i les garrafes i envasos grans podran anar solts, però lligats a la bossa per impedir que rodolin.
 • El paper/cartró es recollirà en farcells lligats, caixes de cartró o bosses de plàstic o paper, sempre evitant que es puguin escampar.
 • S'han condicionat dues àrees d’emergències. Són uns punts de la via pública on hi ha situats contenidors de 1.100 litres, per a la disposició a qualsevol hora de qualsevol de les 5 fraccions de residus sòlids urbans municipals, paper, vidre, envasos, FORM i rebuig. Aquestes àrees d’emergència són d’ús exclusiu per a les persones que no poden complir els horaris de recollida selectiva porta a porta.

 

Normes per als establiments amb recollides específicas

 •  L'ajuntament d'Artés facilitarà els contenidors o cubells necessaris per a la recollida.
 •  Els contenidors o cubells s'hauran de guardar en espai propi de l'establiment.
 •  Un cop els contenidors o cubells s'hagin buidat s'hauran de retirar a l'interior de l'establiment.
 •  Cada establiment s'haurà de fer càrrec de la neteja dels seus contenidors.
 •  Les caixes de cartró s'han de plegar, ajuntar i fer un farçell lligat o omplir una caixa per facilitar l'eficiència de la recollida.