Indicadors


  

 

COST ANUAL PER HABITANT (€/hab per any)

2011

2012

2013

2104

2015

A ARTÉS

         
           

RECOLLIDA SELECTIVA TOTAL - %

2011

2012

2013

2104

2015

A ARTÉS

 

33,4

 34,52

  58,76    83,01

AL BAGES

 

40,2

 40,02  40,77    42,01

A CATALUNYA -

 

40,6

       30,45
           

FRACCIÓ FORM/HABITANT Kg/hab. i any

2011

2012

2013

2104

2015

A ARTÉS

 

46,8

 47    

AL BAGES

 

46,5

 46,3    

A CATALUNYA -

 

43,2

     
           

FRACCIÓ RESTA/HABITANT Kg/hab. i any

2011

2012

2013

2104

2015

A ARTÉS

 

290,2

 140,9    

AL BAGES

 

255,8

 171    

A CATALUNYA -

 

300,6

     

 

 

EVOLUCIÓ PESADES

 

ANY 2013 

FORM P/C ENVASOS REBUIG VIDRE TOTAL  % SELECTIVA kg/hab dia
263,64 106,61 89,53 1499,43 92,8 2052,01 26,93 1,018589667

 

 

ANY 2014 

MESOS FORM P/C ENVASOS REBUIG VIDRE TOTAL  % SELECTIVA kg/hab dia
GENER 22,88 7,33 8,23 122,08 14,43 174,95 30,22 1,042
FEBRER 21,14 5,78 6,69 105,52 3,54 142,67 26,04 0,850
MARÇ 24,12 6,9 8,18 117,74 7,57 164,51 28,43 0,980
ABRIL 23,8 6,82 8,2 115,32 5,54 159,68 27,78 0,951
MAIG 24,38 7,27 7,56 120,94 8,45 168,6 28,27 1,004
JUNY 28,48 6,72 8,57 129,16 7,76 180,69 28,52 1,076
JULIOL 61,2 14,74 16,4 24,94 8,7 125,98 80,20 0,750
AGOST 58,1 4,49 17,66 25,02 11,58 116,85 78,59 0,696
SETEMBRE 63,16 12,54 20,22 25,78 10,14 131,841 80,45 0,785
OCTUBRE 56,58 14,08 17,86 27,48 13,03 129,027 78,70 0,769
NOVEMBRE 57,84 11,1 16,96 27,96 8,48 122,344 77,15 0,729
DESEMBRE 58,92 15,71 18,2 24,28 18,54 135,654 82,10 0,808
 TOTAL 500,6 113,48 154,73 866,22 117,77 1752,796    

 

ANY 2015

MESOS FORM P/C ENVASOS REBUIG VIDRE TOTAL  % SELECTIVA kg/hab dia
GENER 52,72 13,18 17,82 26 15,3 124,974 79,20 0,744
FEBRER 41,74 10,7 16,18 21,26 9,3 99,227 78,57 0,591
MARÇ 52,24 12,7 18,72 25,86 11,14 120,662 78,57 0,719
ABRIL 53,1 14,72 17,66 25,38 14,04 124,897 79,68 0,744
MAIG 57,48 13,34 20,12 26,06 8,99 125,993 79,32 0,750
JUNY 58,72 13,28 19,56 23,64 13,13 128,327 81,58 0,764
JULIOL 61,96 16,08 20,2 23,64 12,33 134,207 82,39 0,799
AGOST 49,48 11,26 16,46 28,9 11,48 117,583 75,42 0,700
SETEMBRE 48,08 14,46 19,02 31,4 11,75 124,71 74,82 0,743
OCTUBRE 58,8 12,98 18,12 30,92 11,94 132,76 76,71 0,791
NOVEMBRE 56,9 12,54 15,46 29,36 10,85 125,11 76,53 0,745
DESEMBRE 61 15,78 19,46 29,38 11,5 137,12 78,57 0,817
 TOTAL 652,22 161,02 218,78 321,8 141,8 1495,57455    

  

ANY 2016

MESOS FORM P/C ENVASOS REBUIG VIDRE TOTAL  % SELECTIVA kg/hab dia
GENER 44,2 13,28 15,14 24,74 9,79 107,15 76,91 0,638
FEBRER 51,16 11,42 15,68 34,24 10,65 123,145 72,20 0,734
MARÇ 50,12 8,84 17,9 31,84 14,41 123,111 74,14 0,733
ABRIL 51,66 12,88 18,6 31,7 11,76 126,603 74,96 0,754
MAIG 55,6 11,6 19 33,2 11,49 130,892 74,64 0,780
JUNY 60,74 14,94 18,1 34,76 13,25 141,792 75,49 0,845
JULIOL 56,68 14,3 19,88 42,6 13,00 146,458 70,91 0,872
AGOST 51,52 14,2 18,76 34,88 14,461 133,821 73,94 0,797
SETEMBRE 56,38 14 19,82 35,28 11,019 136,499 74,15 0,813
OCTUBRE 52,54 12,82 17,22 36,9 12,559 132,039 72,05 0,787
NOVEMBRE 49,86 14,26 19,26 34,92 8,775 127,075 72,52 0,757
DESEMBRE 53,92 14,24 17,24 39,08 17,555 142,035 72,49 0,846
 TOTAL 634,38 156,78 216,6 414,14 148,72 1570,62