POLÍTICA DE PRIVACITAT


Mitjançant el present comunicat TRANSVINYOTS, S.L., amb domicili al carrer Àngel Morta, 7, 08692 Puig-Reig, amb el número de CIF B62136833 i correu electrònic de contacte Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. posa en coneixement dels usuaris del lloc web artes.igboreal-it.es la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a TRANSVINYOTS, S.L. les dades personals que se'ls requereixin en ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualsevol formulari de dades online o enviament d'email.
TRANSVINYOTS, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, TRANSVINYOTS, S.L. anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.


El dret d'informació
Conforme l’Article 5 de la LOPD, les seves dades personals passaran a formar part dels nostres fitxers, sent TRANSVINYOTS, S.L. l'únic destinatari de la informació, tenint com a finalitat la gestió del registre d'usuaris al nostre servei de consultes, així com l'enviament de comunicacions i informacions sobre els nostres serveis. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició a l'adreça: carrer Àngel Morta, 7, 08692 Puig-Reig o al correu electrònic Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .
Tots els fitxers de dades personals dels quals és responsable TRANSVINYOTS, S.L. es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.


El consentiment informat
En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació de les mateixes als fitxers de dades personals de les quals és responsable TRANSVINYOTS, S.L. per a les finalitats específicament determinades anteriorment.


El principi de qualitat de dades
Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació de les mateixes que es produeixin en un futur.
TRANSVINYOTS, S.L. procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptades o registrades. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.


El principi de seguretat de les dades
TRANSVINYOTS, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades i dels tractaments efectuats.


Política de Cookies
Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l' idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeixi al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d' on s'accedeix al servei.
Cookies de tercers: en algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts.
Per gestionar l'activitat de les cookies des del seu equip, vostè pot acceptar-les expressament, bloquejar-les o eliminar-les. En cas que no ho faci i segueixi navegant en la web, entendrem que les accepta.
Per portar a terme la gestió de les cookies haurà de seguir les següents instruccions:


· Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració
Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.
· Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada
Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
· Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut
Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
· Safari: Preferències -> Seguretat
Per a més informació, pot consultar el suport d' Apple o l'Ajuda del navegador.
El bloqueig de l'ús de cookies en la seva navegació, pot fer que alguns serveis o funcions del lloc web no estiguin disponibles.